Kontakt

Dane do przelewów:

Klub Sportowy Taekyon

nr konta 39 1600 1462 1888 3191 9000 0001

opłata za treningi w miesiącu …………….. – imię i nazwisko trenującego

Miejsce treningów:
Sala Gimnastyczna
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Konstytucji 3-go maja 8

Adres:
ul. Rypińska 10
09-200 SIerpc

Telefon:
+48 602 337 961

E-mail:
kstaekyon@gmail.com

Możliwość komentowania została wyłączona.